KEHÄ / KRETS 2019- 2024

Ny-utveckling innanför offentlig konst i Sibbo kommun.

Utveckling av ett offensivt offentligt konstprogram, med fokus på problematisering kring plats- relaterad verk (temporära – permanenta etc.), med utgångspunkt i Sibbo kommuns säregna decentraliserade lantliga och skärgårdslandskap. I arbetet ingår att tillgängliggöra 1% målet för professionella verksamma i kommunen för att främja nyskapande offentlig konst med hög kvalité som fungerar som igångsättare värdebaserade offentliga samtal om samhällsutveckling och framtidstro i samband med byggnation och platsutveckling.

%d bloggers like this: