Last reviews of 2020

Short reviews of “Julius Caesar” by Klockriketeatern & Siriusteatern at Universum and “Magnum” by Otto Sandqvist & working group at Mad House in Helsinki. Published in Ny Tid last December. You can read them here: Magnum– ett tröstlöst sökande efter skönhet Julius Caesar– skådespelarna lyser i glammigt maktspel

Matkalla maan keskipisteeseen, Kapitel I

Kapitel I – Byn Jussi Järvinens installation Rakkautta & rajoja (Kärlek & gränser), 2020Galleria Jarska, Juhola 13.06- 16.08.20 I byn där drömmar föds Barndomen var inte helt utan lyckliga minnen. Jussi minns att hen var ett rätt omtyckt litet barn. Hens föräldrar kunde uttrycka stolthet och ha studieambitioner å hens vägnar. Hen gillade Pölsäs landskap,Continue reading “Matkalla maan keskipisteeseen, Kapitel I”

MATKALLA MAAN KESKIPISTEESEEN

MATKALLA MAAN KESKIPISTEESEEN An exhibition in three chapters 13.06.20- 25.04.21 Chapter II- The Unbound Story opens 11.09.20 at Keuruu Museum and 19.09.20 at Jyväskylä Art Museum. Matkalla Maan Keskipisteesen är en utställning fördelad på tre kapitel. Den första delen The village utspelade sig på Galleria Jarska i Juhola, som nu efterföljs av The unbound storyContinue reading “MATKALLA MAAN KESKIPISTEESEEN”

Mono-Tv, a report on Hangö Teaterträff

Vitt Brus (Mono Tv) Hangö Teaterträff 2020 moved out on the web, as so many did this spring. Apart from questions around screen- culture, tv- drama and digital presence it opened up for some thoughts on our entangled existence with technology. I wrote a report (in Swedish) for Norsk Shakespearetidsskrift  Nr 2-3 2020 You canContinue reading “Mono-Tv, a report on Hangö Teaterträff”