Report Hangö Teaterträff 2019

The article “Förnyelse eller retrospektion?” is in distribution, please support the magazine by ordering it from  shakspearetidsskrift. Meanwhile, you can read it here  Article I PDF Hangö Teaterträff 2019: Förnyelse eller retrospektion? (Hangö) När teaterträffen är i omvälvning, som samhället i stort, tyr man sig till det välbekanta för att finna stadga. Ligger teaterträffens förnyelse i enContinue reading “Report Hangö Teaterträff 2019”

A report on Hangö Teaterträff 2019

The forthcoming Norsk Shakspeare Tidskrift covers the early summer theatre festivals, with reports and reviews. My report looks closer on the renewal of Hangö Teaterträff in Finland. I cover the festival at large and works by Niko Hallakinen, Ásrún Magnúsdóttir, OBLIVIA, Juha Valkeapää, Rasmus Slätis, Blaue Frau, ÖFA- Kollektivet, Susie Wang among others. Thanks: FINNO-Continue reading “A report on Hangö Teaterträff 2019”

Hur skapas ett dynamiskt teaterfält?

“Svenska kulturfondens omfattande satsning på teaterkonst på svenska i Finland är lovvärd. En betydande utgångspunkt för satsningen är att stimulera produktionen av välgjorda texter. Men vem som har slagit fast att utvecklingen mot högklassig teater går genom välgjorda texter förblir oklart, menar Rickard Borgström.” https://www.nytid.fi/2016/01/hur-skapas-ett-dynamiskt-falt/ An article for Ny Tid that I wrote in 2016Continue reading “Hur skapas ett dynamiskt teaterfält?”

KRETS / KEHÄ är konstnärerna Corinna Helenelunds, Jaakko Pietiläinens och kurator Rickard Borgströms gemensamma projekt i fd. Nickby Sjukhus område. För att producera nya verk som relaterar till platsen har konstnärerna tagit historien om Nickby sjukhus som utgångspunkt och mer konkret dess arkitektur. Utställningen, som produceras av Sibbo kommuns Kulturtjänster, har öppet för allmänheten 11.5-Continue reading