Kjersti G Andvig, Solo Exhibition, 04.11.16, Rogaland Art Center

Jeg Sverger å Fortelle den Hele og Fulle Sannheten

Solo -Exhibition , Kjersti G Andvig, 04.11.16 at Rogaland Kunstsenter

Text in swedish, english coming up.

Thanks Kjersti, Norsk Kulturråd, Rogaland Kunstsenter.

14970965_10154013995612621_692888410_oOpening Speech.

Öppningstal

Hej alla samman och välkomna!

Som en samarbetspartner till Kjerstis soloutställning, vill jag säga några ord om utställningsprojektet:

Jeg Sverger å Fortelle den Hele og Fulle Sannheten

Det hela startade i september 2015, då jag och Kjersti talade om möjligheten för att göra en större presentation av hennes konstnärskap här i Stavanger. Därefter har utställningskonceptet växlat i innehåll, format och partners, men Rogaland Kunstsenter har hela tiden var en given arena för projektet.

I det slutgiltiga utställningsformatet som vi i dag öppnar, visar vi tre verk: The Rock (Kapitel15) som visades första gången på Noplace i Oslo 2012, och det nya verket: Klanerna (Kapitel 33) producerat här i Rogaland med natursten (rullesten) från Jæren, samt det nya textilarbetet Nyckelhålet.

Jag är glad för att vi kan få en glimt av Kjerstis omfattande konstproduktion här i Stavanger, Rogaland.

Vi kom att fokusera på det oavslutade mångåriga projektet: I swear on the stone, som har en förhistoria som inleds i 2009 när Kjersti fick ett ökat intresse för religions roll i samhället med utgångspunkt i Islam.

Det är så klart inte en tillfällighet, religionen har det senaste decenniet fått större synlighet här i Europa. Det blir tydligt i den dagliga världspolitiken och i vår globala kommunikation, där vi ideligen stöter på religiösa fenomen och reaktioner. Men även i vår egen europeiska vardag i våra liberala stater, som med åren har blivit allt mer pluralistiska för fram religion på agendan. Det betyder att vi inte bara ser andras religioner, utan vår individuella religiösa bakgrund och arv kommer i förgrunden. Vi dras in i värdegrunds diskussioner kring rätt och fel. Det här har genererat en förnyad politisk energi och ett alltmer polariserat klimat.

Vi behöver kanske därför justera vår förståelse av religionens betydelse i vårt samhälle? Där vi ser närmare på hur religion och politik hör ihop. Religionen är en ju social gemenskap som ger oss uppfattning om hur vi önskar forma våra liv, och därmed har det konsekvenser på hur våra samhällen gestaltas.

I Europa har religionen fått stå tillbaka i sekularismens fotspår, den har avfärdats genom upplysningen och vetenskapen. Enligt sekularismen gick sekularisering hand i hand med modernisering. Det var en tidsfråga förrän den otidsenliga gudstron skulle ge vika för ett rationellt och upplyst tänkande. Det har fungerat som en dogm i Europa under 1900- talet.

Men med tanke på de rörelser vi ser i Europa och i vår omvärld, kan vi konstatera att religionen har gjort en återkomst, inte för att vi har blivit mer eller mindre religiösa, men just för den har blivit synlig. Det är kanske fråga om ett post- sekulärt tillstånd.

I den här diskussionen blir det tydligt att Europas syn på modernisering är blott en variant bland fler. Där vi i vår omvärld ser moderniseringsprocesser som utvecklas i samspel med trosuppfattningar.

Ett sätt betrakta Kjerstis arbete är just en fråga om religionens roll i detta så kallade post- sekulära tillstånd. Hennes gestaltning tömmer symbolernas ursprungsmening och bearbetar den religiösa erfarenheten till nya former. Hennes översättning ger oss ett rum där vi får tillgång till religiösa formspråk, som försätter frågan om religionens roll på ett individuellt så väl som kollektiv plan i liv. Hon ger oss plats att omvärdera religionens politiska och samhällsdanade kraft.

Vad är det för dimensioner som har gått förlorade i det sekulariserade Europa? Vad är det för frågor som religionen kan möta som vetenskapen inte kan ge belägg för? Vad kan vi lära av religionens sätt att forma gemenskaper i en pluralistisk tid? Vad för trosuppfattningar lever vi efter i dag i Europa? Hur ska vi förstå demokrati, mänskliga rättigheter om inte annat än som just ett trossystem bland fler?

Jag ska inte säga mer om utställning, utan ger plats till er att själva att möta utställningens form, innehåll, uttryck och liv.

Men före det vill jag först tacka alla involverade parter.

Rickard Borgström, Curator


PRESS MEDIA:

Preview Interview with Director Geir Haraldseth in Natt og Dag 

%d bloggers like this: