Hur skapas ett dynamiskt teaterfält?

“Svenska kulturfondens omfattande satsning på teaterkonst på svenska i Finland är lovvärd. En betydande utgångspunkt för satsningen är att stimulera produktionen av välgjorda texter. Men vem som har slagit fast att utvecklingen mot högklassig teater går genom välgjorda texter förblir oklart, menar Rickard Borgström.”

Screenshot 2019-06-23 at 16.18.51.png

https://www.nytid.fi/2016/01/hur-skapas-ett-dynamiskt-falt/

An article for Ny Tid that I wrote in 2016 about the theatre field in Finland, that comes to mind, as I write a report on Hangö Teaterträff 2019 for the theatre magazine Norsk Shakspeare Tidskrift.

%d bloggers like this: