Last reviews of 2020

Short reviews of “Julius Caesar” by Klockriketeatern & Siriusteatern at Universum and “Magnum” by Otto Sandqvist & working group at Mad House in Helsinki. Published in Ny Tid last December.

You can read them here:

Magnum– ett tröstlöst sökande efter skönhet

Julius Caesar– skådespelarna lyser i glammigt maktspel

%d bloggers like this: