Finland behöver teatervetenskapen


Intresseförening för finlandssvenska frilanskritiker (IFFF) önskar med denna skrivelse redogöra för sin oro för teatervetenskapens framtid vid Helsingfors Universitet. 

Saken uppmärksammas i dagens Hufvudstadsbladet (HBL)

Finland behöver teatervetenskapen                                                    22.12.21 Sibbo

Intresseförening för finlandssvenska frilanskritiker (IFFF) oroas över hotet mot teatervetenskapen. Fakultetsstyrelsen vid den humanistiska fakulteten på Helsingfors universitet planerar nedskärningar av teatervetenskapen som medför att det inte kommer att vara möjligt att studera det som huvudämne, vilket i praktiken leder till att forskningen går förlorad.

Förslaget kommer efter att Tammerfors universitet 2019 avvecklade teatervetenskapen. Följaktligen är Helsingfors universitet det enda lärosätet som upprätthåller en studie- och forskningsmiljö, vilket gör att en nedmontering av teatervetenskapen i Helsingfors riskerar att avveckla ämnet helt i Finland.

Det är avgörande för finsk scenkonst att det finns en aktiv teatervetenskaplig miljö, som förankrar scenkonstverken historiskt och teoretiskt, liksom utmanar rådande normer. Det är genom analys och granskning som konstarten utvecklas och kvaliteten stärks. Detta växelspel mellan teori och praktik erkänns och välkomnas i dag av branschen, därför är det viktigt att dialogen fortsätter och stärks.

Teatervetenskapen och de humanistiska ämnenas förmåga att tolka, analysera konsten (och den performativa visuella kulturen), är betydande för ett samhälle som önskar föra ett kvalificerat offentligt samtal. Humaniora spelar en viktig roll i kultur- och samhällsdebatten, då den genom sin kunskap inom konst och kultur berikar den med begrepp, teorier och perspektiv, inte minst genom kritik, som är själva förutsättningen för en intellektuell infrastruktur. Det är därför besvärande att notera att konst- och kulturämnen nedprioriteras i hela utbildningssystemet, och att det inom mediesfären pågår nedskärningar av kritiken (här kan HBL stå som exempel), som försvagar det offentliga samtalet.

Teatervetenskapen bör upprätthållas som ämnesområde. Det är oacceptabelt och orimligt att ekonomiska prioriteringar vid den humanistiska fakulteten i Helsingfors ensamt avgör teatervetenskapens öde i Finland.  

En omedelbar lösning behövs för att bevara teatervetenskapen, och på längre sikt krävs att en ny struktur utformas inom universitetsväsendet som säkrar utbudet av små humanistiska ämnen i Finland. Dagens utbildningsekonomi slår nämligen undan benen på dessa ämnen som inte så enkelt går att mätas i kvantitet eller värderas i euro och cent, varför de följaktligen betraktas som olönsamma i det nuvarande resultatorienterade finansieringssystemet vid högre utbildning.

Kort sagt, utbildnings- och forskningspolitiken bör bottna i en förståelse för humanioras bildningsvärde, och en acceptans för hur den organiserar sig i små spridda enheter. Teatervetenskapen, och andra humanistiska ämnen, behöver en nationell plan som tryggar deras framtid och garanterar dem en självklar som aktiv plats i offentligheten.

Rickard Borgström, Curator Dramaturg Skribent,  för Intresseförening för finlandssvenska frilanskritiker (IFFF)

IFFFs skrivelse skickades till Helsingfors Universitets styrelse, Undervisnings- och Kulturministeriet, Universitetsledningen 23. december 2022. 

%d bloggers like this: