Åpne forelesninger: DET POST- SPEKTAKULÆRE OG DEN NYE AUTENTISITETEN.

Screen Shot 2016-01-19 at 21.40.21.png

 

DET POST- SPEKTAKULÆRE OG DEN NYE AUTENTISITETEN.

I et post-spektakulært teater spiller tingene en viktig rolle, som i Heiner Goebbels forestillinger som er basert på objekter og musikk.Goebbels inspirere en generasjon av koreografiske kunstnere som XavierLeRoy, Jerôme Bel og Mette Ingvartsen. Gjennom sin tilnærmelse til enscenekunst uten skuespillere som fortolker, men bare er til stede sommarkører i bildet, har Goebbels vært med på å skape en fraværetsteaterestetikk.
Det finnes ingen narrativ historie. Goebbels har i sine forestillinger skapt en teatermaskin som kan minne om Verdensteatrets lekmed lydlige bilder.

Professor Knut Ove Arntzen ved Universitet i Bergen er teatervitenskapens nestor. Han har siden slutten av 80– tallet bidratt til å tematisere nyedramaturgiformer i Norge og utlandet i forhold til visuell dramaturgi og prosjektteater, kabaret og ny scenekunst. De seneste år har han beskjeftiget seg med ambiente teaterformer, ny- dokumentarisme, teaterkritikk og sceniske landskapsdialoger i forhold til grenseområder i nord.

Åpne forelesninger bjuder in konstnärer, curatorer och tänkare från olika kunskapsfält för att presentera aktuella tendenser i samtidskonsten och samhället.

OBS: Begrenset antall plasser. Send mail til rimiscenekunst@gmail.com innen 29. januar for påmelding.

I samarbeid med Ny Musikk Stavanger og UIS – Institutt for musikk og dans.

Støttet av OBOS Rogaland AS, Norwegian Property AS, Ny Musikk Stavanger, UIS – Institutt for musikk og dans.

%d bloggers like this: