Envar / Everyman, early works by Artur Żmijewski

Screen Shot 2016-03-11 at 19.51.24

Envar- En moralitet i tre scener

Visning av Artur Zmijewski tidiga verk

Öppning 24 mars kl. 18:30- 21:15

IMIR Scenekunst, Badehusgata 25

 

 

IMIR Scenekunst visar verk av den internationellt uppmärksammade konstnären Artur Zmijewski vars arbeten har presenterats på Venedig Biennalen och på Documenta i Kassel. Zmijewskis arbete rör sig om sociala frågor. I hans verk finner man nådelösa analyser av den politiska maktens mekanismer, den sociala ordningens dynamik, processer mot stigmatisering och offerroller. Hans främsta medium är video.

 Visningen Envar framställs som en moralitet i tre scener under påsk högtiden. Från skärtorsdag genom långfredag, påskafton till påskdagen spelas stycket.

I Envar möter vi det annorlunda, som för oss till vår egen moral och etik. Det annorlunda är krävande för den berörde som hennes omgivning. Vi upprätthåller vår känsla av trygghet genom vår strävan mot normalitet. När vår socialt accepterade norm överskrids blir de liv som faller utanför besvärliga att handskas med. Vi klassar det annorlunda som asocialt, sjukt, otroget, orent för att återskapa ordning, för att sedan ostört leva vidare i det normala.

På så sätt håller våra vanemässiga blickar och omdömen det annorlunda på avstånd, och befäster dess utanförskap. De annorlunda förblir, och förlorar sin kraft att vara, genom omgivningens agerande.

I Envar fylls vi av motstridande känslor av förfäran och medlidande inför det annorlunda. Vi ställs oundvikligen inför frågan om vi ovillkorligen kan acceptera det annorlunda i sin egen rätt.

Som mellanspel spelar Stavanger talangen Sonja Frankal Bachs cello sviter.

I den första scenen; Singing Lesson 1 (2001), följer vi en grupp ungdomar med hörsel- och talsvårigheter. Gruppen möts i Augsburg Evangeliska Kyrka i Warszawa för att lära sig sjunga delar ur ”Kyrie” från Jan Maklakiewiczs körverk; Polsk Mässa. Ur en kakafoni av ljud ackompanjerat av orgel kan vi urskilja orden: ”In this holy place, in this holiest place, our voice rises to You and erupts as the sea roars from a deep abyss. O Christ, hear us! O Christ, listen to us!”

I den andra scenen; Eye for an Eye (1998) skildras människor med fysiska funktionshinder. I samspel med människor utan funktionshinder, som lånar sina kroppar till de funktionshindrade, utför de i par vardagliga handlingar och lekar. I deras öppna omfamnade formar de tillsammans nya sorters kroppsbildningar.

Den tredje scenen; Singing Lesson 2 (2002) utspelar sig i St. Thomas Kyrka i Leipzig där Johann Sebastian Bach verkade som kantor fram till sin död. Här samlas även en döv- stum kör tillsammans med eb Barock Ensemble för att framföra utdrag av Bachs Kantater bland annat ”Herz und Mund und Tat und Liben”.

Visningar

Skärtorsdag 18:30- 21:15

Lång fredag 11:00- 13:15

Påskafton    11:00- 13:15

Påskdagen   11:00- 13:15

Läs mer om Artur Żmijewski här

 Läs mer om Envar- En moralitet i tre scener här

Stor tack till Artur Zmijewski för lån och medverkan.

Tack till Galleri Peter Klichmann i Zürich för generös assistans och lån.

Produktion: Linda Larsen, Christina Madland

Video-, ljud-, ljusteknik: Lisa Atler

Curator: Rickard Borgström

Envar ingår As is, som är en serie av konstnärliga inslag som föregår under uppbyggnadsfasen av IMIR Scenkonst lokaler. Verken i serien opererar mellan scenkonst och andra konstarter, för att finna möjliga intresseområden och problemställningar för vidare interdiscplinära samarbeten. Serien inledes med 9 Beet Stretch av Leif Inge 27- 28 feb 2016.

Screen Shot 2016-03-11 at 20.52.20.png

%d bloggers like this: